• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Nieodpłatna pomoc prawna

W Urzędzie Gminy Oława, w filialnym budynku na ul. św. Rocha 3 , pok. nr 10 , mogą Państwo otrzymać bezpłatną pomoc prawną od radców prawnych Fundacji w Służbie Wsi.

Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana:

  • poniedziałki i wtorki od godz. 10:30 do 15:30
  • środy od godz. 8:00 do 13:00
  • czwartki od godz. 8:30 do 13:30

Telefoniczna obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 071 301 15 22

Pomoc prawna jest udzielana zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015r., jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Oławski w budynku Urzędu Gminy Oława na mocy porozumienia.

Więcej informacji w Karcie Informacyjnej – kliknij tutaj

Oświadczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim –kliknij tutaj

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: kliknij tutaj

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie oławskim –  kliknij tutaj

 

Nieodpłatne poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Kto może skorzystać z pomocy? – Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Więcej informacji w Karcie Informacyjnej – kliknij tutaj

oraz www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Zobacz pełny wykaz Ośrodków – kliknij tutaj

Oświadczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim –kliknij tutaj