• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób
w ciągu ostatniego roku.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), Starosta Oławski utworzył  punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób uprawnionych.

  • Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie,
    ul. Młyńska 12 a, Pomoc prawna świadczona jest od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 10.00 do 14.00. Pomocy udzielają radcowie prawni oraz adwokaci.
    Telefon do rejestracji na wizytę 71 313 50 59

 

  • Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzi Organizacja Pozarządowa Fundacja Badań Nad Prawem – zlokalizowany jest w trzech Urzędach:

1) w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21)
– w poniedziałki, czwartki od godz. 8.00 do 12.00
– we wtorki: od godz. 13.00 do 17.00.

2) w filialnym budynku Urzędu Gminy Oława (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) ,
przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10)
– środy: od godz. 12.00 do 16.00
Telefon rejestracji na wizytę 71 313 50 59

3) w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a)
– w piątki: od godz. 9.00 do 13.00

  • Trzeci punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – prowadzi Organizacja Pozarządowa Fundacja w Służbie Wsi, zlokalizowany jest w trzech Urzędach:

1) w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21)
– w środy i piątki od godz. 8.00 do 12.00

2) w filialnym budynku Urzędu Gminy Oława (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) , przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10)
– poniedziałki i wtorki od godz. 12.00 do 16.00
Telefon rejestracji na wizytę 71 313 50 59

3) w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a)
– w czwartki  od godz. 9.00 do 13.00

Telefoniczna rejestracja na wizytę do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

71 313 50 59

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

– przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

– nieodpłatną mediację

Oświadczenie – druk

 

Więcej informacji:

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie oławskim

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością