• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Dla turystów

Na terenie gminy znajduje się wiele wspaniałych miejsc do wypoczynku i rekreacji, charakteryzujących się szczególnymi walorami przyrodniczymi. Najciekawsze i najcenniejsze przyrodniczo tereny wchodzą w skład doliny Odry i Smortawy, to obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 i „Grądy Odrzańskie”. W przyszłości powstanie tutaj Nadodrzański Oławsko-Wrocławski Park Krajobrazowy w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Odry II”. Szlaki turystyczne, możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej, liczne zabytki oraz wiekowe pomniki przyrody, położone wśród lasów, parków i starorzeczy, stanowią wspaniałe warunki do wypoczynku. Bliskość Wrocławia i Oławy sprawia, że od wielu lat są celem sobotnio – niedzielnych wycieczek mieszkańców regionu.

Lasy Nadleśnictwa Oława obfitują w jagody, jeżyny i różne gatunki grzybów z prawdziwkiem włącznie. Świat zwierząt jest również różnorodny ze stanowiskami bobra, bociana czarnego, orła bielika, czapli siwej czy wydry. Myśliwi napotkają tutaj stada leśnych zwierząt łownych. Śródleśne parkingi, miejsca postoju i biwakowania z wiatami, ławami i punktami palenia ognisk i grillowania umożliwiają przyjemne spędzenie czasu w leśnej scenerii, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Przepływające przez gminę rzeki i liczne starorzecza obfitują w różne gatunki ryb, takich jak: płoć, leszcz, szczupak, sandacz, sum i okoń. Walory te stanowią naturalny potencjał dla rozwoju turystyki oraz różnych form rekreacji, zwłaszcza w Bystrzycy, Janikowie, Oleśnicy Małej czy Siedlcach.

Aktywnej turystyce i wypoczynkowi sprzyjają rezerwaty przyrody utworzone w 1958 roku: Zwierzyniec, Kanigóra, Grodziska Ryczyńskie i Leśna Woda.

Czytaj więcej: