• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Dla turystów

Na terenie gminy znajduje się wiele wspaniałych miejsc do wypoczynku i rekreacji, charakteryzujących się szczególnymi walorami przyrodniczymi. Najciekawsze i najcenniejsze przyrodniczo tereny wchodzą w skład doliny Odry i Smortawy, to obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 i „Grądy Odrzańskie”. W przyszłości powstanie tutaj Nadodrzański Oławsko-Wrocławski Park Krajobrazowy w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Odry II”. Szlaki turystyczne, możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej, liczne zabytki oraz wiekowe pomniki przyrody, położone wśród lasów, parków i starorzeczy, stanowią wspaniałe warunki do wypoczynku. Bliskość Wrocławia i Oławy sprawia, że od wielu lat są celem sobotnio – niedzielnych wycieczek mieszkańców regionu.

Lasy Nadleśnictwa Oława obfitują w jagody, jeżyny i różne gatunki grzybów z prawdziwkiem włącznie. Świat zwierząt jest również różnorodny ze stanowiskami bobra, bociana czarnego, orła bielika, czapli siwej czy wydry. Myśliwi napotkają tutaj stada leśnych zwierząt łownych. Śródleśne parkingi, miejsca postoju i biwakowania z wiatami, ławami i punktami palenia ognisk i grillowania umożliwiają przyjemne spędzenie czasu w leśnej scenerii, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Przepływające przez gminę rzeki i liczne starorzecza obfitują w różne gatunki ryb, takich jak: płoć, leszcz, szczupak, sandacz, sum i okoń. Walory te stanowią naturalny potencjał dla rozwoju turystyki oraz różnych form rekreacji, zwłaszcza w Bystrzycy, Janikowie, Oleśnicy Małej czy Siedlcach.

Aktywnej turystyce i wypoczynkowi sprzyjają rezerwaty przyrody utworzone w 1958 roku: Zwierzyniec, Kanigóra, Grodziska Ryczyńskie i Leśna Woda.

Czytaj więcej:

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…