• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Kluby sportowe

Na terenie gminy Oława działają następujące kluby sportowe, podległe Radzie Miejsko Gminnej Zrzeszenia LZS w Oławie:

 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy “Młodzik” z Bystrzycy (lekkoatletyka) prezes – Ryszard Wojciechowski
 • Ludowy Klub Sportowy “Burza” z Bystrzycy (piłka nożna), prezes – Dariusz Leniak
 • Ludowy Klub Sportowy “Dombud” z Chwalibożyc (piłka nożna), prezes – Piotr Słonina
 • POL-MONT z Godzikowic (piłka nożna), prezes – Łukasz Reder
 • Ludowy Klub Sportowy “Foto-Higiena” z Gaci (piłka nożna), prezes – Tomasz Luda
 • Ludowy Klub Sportowy “Lotos” z Gaju Oławskiego (piłka nożna), prezes – Stanisław Kohut
 • Ludowy Klub Sportowy “Orzeł” z Lizawic (tenis), prezes – Jacek Łągiewczyk
 • Ludowy Klub Sportowy “Sokół” z Marcinkowic (piłka nożna), prezes – Damian Madej
 • Ludowy Klub Sportowy “Animator” z Marcinkowic (piłka siatkowa), prezes – Małgorzata Krysiewicz
 • Ludowy Klub Sportowy “Orzeł” z Marszowic (piłka nożna), prezes – Marcin Kopek
 • Ludowy Klub Sportowy “Zorza” z Niemila (piłka nożna), prezes – Krystian Wierzbicki
 • LKA “Zorza” w Niemilu (lekkoatletyka), prezes – Marzena Jałoszyńska
 • Ludowy Zespół Sportowy z Owczar (piłka nożna), prezes – Sebastian Płuciennik
 • Ludowy Klub Sportowy “Błękitni” z Siedlec (piłka nożna), prezes – Grzegorz Berezowski
 • Ludowy Klub Sportowy “Czarni” z Sobociska (piłka nożna), prezes – Arkadiusz Wejerowski
 • Ludowy Zespół Sportowy ze Ścinawy Polskiej (piłka nożna), prezes – Tomasz Wierzba
 • Ludowy Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Gminy Oława, prezes – Paweł Nabiałczyk
 • Ludowy Klub Sportowy Handball w Oławie (piłka ręczna), prezes – Robert Padula
 • LKS “Hetman” Parnas (szachy) – prezes Robert Woźniak
 • LKS “Rzemieślnik” Oława – prezes Jerzy Aleksandrzak
 • LKS “Zaodrze” Oława – prezes Sławomir Kraczek
 • LKS “Sobieski” Oława (piłka siatkowa) – prezes Jarosław Gębarzewski
 • LZS RIO “Grapping” (MMA, sztuki walki) – prezes Filip Kopij
Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…