• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Sołectwa

Gmina Oława obejmuje terytorium 33 sołectw, które są jednostkami pomocniczymi gminy.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/294/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Oława.

 

Bolechów

sołtys
Obszar – 256,50 ha,
www.bolechow.cba.pl


Bystrzyca

sołtys – Paweł Bubała
Obszar – 5.390,93 ha (wraz z sołectwem Janików)


Chwalibożyce

sołtys – Dorota Radziewińska
Obszar – 629,79 ha


Drzemlikowice

sołtys – Grażyna Front
Obszar – 425,47 ha
www.drzemlikowice.zafriko.pl


Gać

sołtys – Aneta Zygmunt
Obszar – 822,36 ha


Gaj Oławski

sołtys – Zofia Krzeszowska
Obszar – 581,77 ha


Godzikowice

sołtys – Bożena Biela
Obszar – 935 ha


Godzinowice

sołtys – Marcin Zaremba
Obszar – 247,69 ha


Jaczkowice

sołtys – Agnieszka Kułakowska
Obszar – 393,47 ha


Janików

sołtys – Zofia Niewodniczańska
Obszar – 5.390,93 ha (wraz z sołectwem Bystrzyca)
www.janikow.rf.pl


Jankowice

sołtys – Grzegorz Kotulla
Obszar – 466,92 ha
www.jankowice.eu


Jankowice Małe

sołtys – Józefa Nowacka
Obszar – 315,92 ha


 Lizawice

sołtys – Jacek Łągiewczyk
Obszar – 169,20 ha


Marcinkowice

sołtys – Andrzej Wesołowski
Obszar – 777,84 ha
www.marcinkowice.com


Marszowice

sołtys – Janina Łupińska
Obszar – 698,48 ha


Maszków

sołtys – Mateusz Łajewski
Obszar – 220,93 ha


Miłonów

sołtys – Jan Gołębiowski
Obszar – 183,74 ha


Niemil

sołtys – Sylwia Haniszewska
Obszar – 809,23 ha


Niwnik

sołtys – Zofia Poźniak
Obszar – 342,23 ha


Oleśnica Mała

sołtys – Jakub Kościelak
Obszar – 944,89 ha
www.olesnicamala.info


Osiek

sołtys – Stanisław Socha
Obszar – 1.126,73 ha


Owczary

sołtys – Andrzej Ilnicki
Obszar – 758,66 ha


Psary

sołtys – Jan Woźniak
Obszar – 715,10 ha


Siecieborowice

sołtys – Beata Bajor
Obszar – 491,12 ha


Siedlce

sołtys – Jolanta Godlewska
Obszar – 1.217,80 ha


Sobocisko

sołtys – Tadeusz Gąsior
Obszar – 636,26 ha


Stanowice

sołtys – Sylwia Długosz
Obszar – 869,35 ha


Stary Górnik

sołtys – Teresa Bałuk
Obszar – 372,45 ha


Stary Otok

sołtys – Czesław Białowąs
Obszar – 446,92 ha


Ścinawa

sołtys – Jolanta Cebulak
Obszar – 655,05 ha


Ścinawa Polska

sołtys – Mieczysław Wysoczański
Obszar – 264,09 ha


Zabardowice

sołtys – Paweł Szyler
Obszar – 755,29 ha


Zakrzów

sołtys – Anna Bugajna
Obszar – 461,79 ha

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…