• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Przedszkola niepubliczne

 

Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej

Organ prowadzący –  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Oława

Oleśnica Mała 52
55-200 Oława

Kontakt:
Teresa Ossowska-Buch tel. (0-71) 301-50-94


 

Punkt Przedszkolny „Michałki” w Drzemlikowicach

Organ prowadzący –  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w Drzemlikowicach

działający w Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach
Drzemlikowice 14, 55-200 Oława

Kontakt:
Agnieszka Fabisiak – dyrektor SP Drzemlikowice
tel. (71) 313-10-32


 

Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego w Chwalibożycach

Organ prowadzący – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Oława

działający w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach
Chwalibożyce 1, 55-200 Oława
tel. (71) 301-46-87

e-mail:spchwalibozyce@op.pl

Dyrektor przedszkola – Monika Piasecka-Galej 


 

Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Sobocisku

Organ prowadzący – PPHU Arfit, Beata Woźniaczek

Sobocisko 22
55-200 Oława
tel. 71-301-50-24
www.smyksobocisko.pl


 

Niepubliczne Przedszkole „Kredka” w Stanowicach

Organ prowadzący – Centrum Wczesnej Interwencji, Beata Brzezińska

ul. Leśna 1, Stanowice
55-200 Oława
tel. 513-021-811
biuro@centrum-kredka.pl  , www.centrum-kredka.pl

Dyrektor – Beta Brzezińska, tel. 502-331-240


 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Eko-Marcinki” w Marcinkowicach

Organ prowadzący – Fundacja Bezpieczna Przystań

ul. Spacerowa 24,
Stanowice, 55-200 Oława

tel. 668-151-258
www.bezpiecznaprzystan.org/przedszkole

 

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…