• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS

Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Oławie
ul. św. Rocha 3, pok. nr 23 (II piętro)
55-200 Oława
tel. (71) 38 12 229

Przewodniczący – Jan Kownacki
Zastępcy przewodniczącego – Joanna Karkoszka, Jacek Łągiewczyk
Sekretarz – Dariusz Rudnicki
Członek Prezydium – Krzysztof Bartyzel
Księgowy – Zofia Rudzińska

Członkowie Rady:
Jerzy Aleksandrzak, Antoni Jaśnikowski, Stanisław Kohut, Tomasz Luda, Janusz Prokopowicz, Marek Sokołowski, Wiesław Standio

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Szczepan Cinkowski, sekretarz – Dariusz Batog, członek – Władysław Milewski