• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Trawa budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

piątek, 10.08.2018 - 14:36

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że rozpoczął budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN1000 i ciśnieniu MOP 8,4MPa Zdzieszowice-Wrocław odc. Brzeg-Zębice-Kiełczów.

OPIS INWESTYCJI i STAN REALIZACJI
Inwestycja o długości ok. 49 km realizowana jest na terenie gmin Długołęka, Czernica, Oława
i Miasto Oława oraz Skarbimierz.
5 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) firmą STALPROFIL S.A. oraz Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego (WNI) firmą SGS Polska Sp. z o.o.
W lipcu 2018 zakończono wizje lokalne służące inwentaryzacji stanu działek w pasie montażowym gazociągu.
Inwentaryzacje były prowadzone przez rzeczoznawców majątkowych wybranych przez Wojewodę Dolnośląskiego, przy udziale WRB i WNI w obecności właścicieli nieruchomości, którzy mieli możliwość zgłaszania uwag w trakcie prowadzenia wizji.
Obecnie prowadzone jest badanie saperskie i odhumusowanie pasa montażowego, rozwózka rur i łuków wzdłuż pasa montażowego oraz spawanie. Spawanie gazociągu rozpoczęto pod koniec czerwca.

ODSZKODOWANIA
Z tytułu zajęcia nieruchomości przysługiwać będzie właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu odszkodowanie. Na terenie województwa dolnośląskiego rzeczoznawca majątkowy wskazany przez Wojewodę Dolnośląskiego jest zobowiązany do dokonania dwóch inwentaryzacji. Pierwsza z nich odbywa się przed zajęciem nieruchomości w obecności właściciela i ma na celu dokładne opisanie stanu nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych. Druga inwentaryzacja odbędzie się po zakończeniu inwestycji. Z obu inwentaryzacji zostaną sporządzone protokoły, które trafią do Wojewody Dolnośląskiego. Na ich podstawie zostaną sporządzone operaty szacunkowe, w których będzie określona kwota odszkodowania. W drodze decyzji administracyjnej Wojewody Dolnośląskiego, w ciągu 14 dni od jej wydania, GAZ-SYSTEM S.A. wypłaci należne odszkodowania właścicielom/użytkownikom wieczystym. Odszkodowanie obejmować będzie wszelkie szkody powstałe w związku z budową gazociągu.

DOPŁATY Z ARiMR
Właściciele nieruchomości, którzy pobierają dopłaty obszarowe i rolno-środowiskowe są zobowiązani w ciągu 10 dni od faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych do złożenia wniosku o wyłączenie z dopłat powierzchni działki, na której prowadzone będą prace budowlane. Wykazy powierzchni przewidzianych na plac budowy z podziałem na poszczególne nieruchomości znajdują się w urzędach gmin.

BEZPIECZEŃSTWO
GAZ-SYSTEM S.A. przykłada dużą wagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem zarówno podczas realizowania nowych inwestycji, jak również wykonując prace eksploatacyjne na istniejącej sieci przesyłowej.
Wykonawca Robót Budowlanych oraz Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązani są do przygotowania i ścisłego przestrzegania szczegółowych planów i procedur: Planu Zapewnienia Jakości, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Planu Zadań Ochronnych Środowiska, Planu Nadzoru, Planu Kontroli i Badań.
Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Szersza informacja na temat inwestycji znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/
Jeżeli podane tam informacje wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia, prosimy o kontakt:
•Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław tel. 71 335 31 00 e-mail: sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl
•Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław tel. 71 340 68 70, faks 71 340 60 57
•Wykonawca Robót Budowlanych: STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu 41-807, Zabrze ul. Magazynowa 6, tel. 32 621 14 00 faks 32 621 14 30 e-mail: zrugzabrze@zrugzabrze.pl
•Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego: SGS Polska Sp. z o.o. BBF Poznań Sp. z o.o. Plac Zamkowy 24A, 55-200 Oława tel. +48 601 076 713 e-mail: stefan.pasierb@sgs.com

Polityka prywatności

Zanim Państwo klikną przycisk: „Zamknij” prosimy o przeczytanie poniżej wiadomości. Przekazujemy Państwu informację o tzw. plikach cookies oraz prosimy o Państwa dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Gminę Oława danych:

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

Informujemy, że administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, nr NIP 912-17-15-754, tel. 71 313-30-44, email: sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu korzystania z serwisu i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim.


Pliki cookies:

To małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu (np. komputerze, tablecie lub telefonie), powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności serwisów internetowych. Jest to możliwe dzięki temu, że serwisy mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie Państwa urządzenia i zapamiętanie ważnych informacji, które umożliwiają Państwu wygodniejsze korzystanie z nich.

W dowolnym momencie możecie Państwo wyłączyć pliki cookies. Wystarczy, że wybiorą Państwo odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które pozwala zablokować akceptowanie plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji odnośnie sposobu w jaki powinni Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę do korzystania z plików cookies w wybrany sposób znajdziecie Państwo na stronie dostawcy przeglądarki.