• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

czwartek, 20.01.2022 - 08:21

Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez: udział klubów piłkarskich w systemowych rozgrywkach DZPN, PZPN i DZPR.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 rok w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji dofinansowania jego realizacji.

Treść ogłoszenia

Zarządzenie nr 10/2022 z 19.01.2022
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022r. zadań publicznych przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 u.st 2 ,3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Druk – oferta realizacji zadania publicznego 

Jak prawidłowo wypełnić ofertę? – Przykład 

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej