• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Uwaga – przedłużamy termin składania wniosków o zakup preferencyjny węgla – do 25 listopada

poniedziałek, 14.11.2022 - 08:13

Wnioski można składać do piątku, tj. 25 listopada. W rozwinięciu wiadomości został opublikowany wniosek do pobrania.

Druki wniosków:

Wniosek można złożyć:

– w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy Oława ul.Św Rocha 3, w pokoju 17 w godzinach pracy Urzędu

– lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przypominamy, że wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie do 31 grudnia 2022 r. Wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną zweryfikowane na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca otrzyma zawiadomienie, że przysługuje mu prawo do preferencyjnego zakupu. We wskazanym w zawiadomieniu terminie Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na wskazane konto lub w kasie Urzędu Gminy Oława.

Z uwagi na krótki termin zakupu i dostawy (do 31.12.2022 r.) prosimy składanie wniosków da 25 listopada (piątek).