• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Dziękujemy za pomoc w organizacji Dożynek Gminy Oława

piątek, 13.09.2019 - 10:06

Pełniący obowiązki wójta gminy Oława Henryk Kuriata wraz z pracownikami Referatu kultury, sportu i rekreacji składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia Dożynek Gminnych w Bystrzycy:

sołtysowi miejscowości Bystrzyca Michałowi Rado, Radzie Sołeckiej Bystrzycy,
przewodniczącemu Rady Gminy Oława Mariuszowi Michałowskiem, radnemu gminy Oława Pawłowi Bubale,
mieszkańcom Bystrzycy i Janikowa,
Grzegorzowi Bubale, Wojciechowi Sowie, Jakubowi Sowie, Mikołajowi Jabłońskiemu, Adamowi Mykicie, Bartłomiejowi Bieszczad, Jakubowi Bieszczad, Piotrowi Maj, Dominikowi Leszczyńskiemu, Markowi Szałankiewiczowi, Andrzejowi Bilewiczowi, Filipowi Bilewiczowi, Krzysztofowi Sajdzie, Wojciechowi Chmurze, Krzysztofowi Mecanowi, Kamilowi Kowalowi, Filipowi Kwaśnickiemu, Dawidowi Piszczkowi, Franciszkowi Turzańskiemu, Zbigniewowi Guła, Wojciechowi Gogola, Księdzu Proboszczowi Tadeuszowi Rogackiemu, Starostom Dorocie i Tadeuszowi Windysz, Komendantowi GZ OSP RP Tadeuszowi Frysztakowi, OSP Bystrzyca, OSP Owczary, OPS Siedlce, OSP Siecieborowic, OSP Bolechów, drużynom i pocztom sztandarowym OSP z Gminy Oława, Kołom Gospodyń Wiejskich, Radom Sołeckim i Klubom Seniora Gminy Oława, Ludowemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Porębiok”, Klubowi Seniora ”Kalina”, Zespołowi wokalnemu „Leśne Echo”, Joannie i Tomaszowi Solnica, pracownikom Referatu wodociągów i kanalizacji, Straży Gminnej oraz wszystkim zaangażowanym w organizację Święta Polonów wyżej nie wymienionym.