• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ćwiczenie RENEGADE – SAREX

piątek, 09.11.2018 - 14:39

W dniach 14 – 15 listopada 2018r. na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia pk. „RENEDGADE-SAREX 18/II”, w których udział wezmą Siły Zbrojne RP oraz administracja publiczna.

W czasie przebiegu ćwiczenia, w ramach treningu, mogą zostać uruchomione syreny w celu wyemitowania sygnału alarmowego „Ogłoszenie alarmu’ – po otrzymaniu sygnału ostrzegającego i wyemitowanie sygnału „Odwołanie alarmu’ po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie.

bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22664.html