• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Wyłożone miejscowe plany Godzikowic i Stanowic

czwartek, 08.03.2018 - 10:33

Dzisiaj zostały wyłożone projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Godzikowic – etap 3 i Stanowic. Z projektami można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekty wyłożone będą do 6 kwietnia, w pokoju nr 19 w budynku Urzędu Gminy Oława na pl. marsz. J.Piłsudskiego 28, a także dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: kliknij tutaj

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie odbędzie się 23 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Oława. O godzinie 12.00 spotkanie będzie dotyczyć projektu mpzp Godzikowic, o 13.00 Stanowic. Uwagi do planów na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gp@gminaolawa.pl , można składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia br. Więcej informacji wraz z dokumentacją planistyczną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: kliknij tutaj