• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Wójt Gminy Oława apeluje do mieszkańców gminy o niewchodzenie do rzeki, niekąpanie się w niej oraz niedopuszczanie zwierząt do wchodzenia do wody

piątek, 12.08.2022 - 13:13

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji w Odrze, dotyczącej zaobserwowania śniętych ryb, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, podjął w trybie pilnym uchwałę o całkowitym zakazie połowu ryb na całym dolnośląskim odcinku rzeki Odry do 30 września br.

Aktualną sytuację można śledzić na:

https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/894-komunikat-w-sprawie-snietych-ryb-w-odrze

https://www.gov.pl/web/psse-olawa/komunikat-w-sprawie-snietych-ryb-w-rzece-odra

Urząd Gminy w Oławie informuje również, że woda dostarczana dla mieszkańców Gminy Oława jest pobierana z ujęć głębinowych i nie pochodzi z rzeki Odry. Woda jest systematycznie kontrolowana przez Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie i spełnia wymagania w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Dodatkowo Gmina Oława prowadzi monitoring kontrolny zgodnie z planem pobierania i badania próbek wody na terenie Gminy Oława w ramach kontroli wewnętrznej.