• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Za tydzień wyłożenie mpzp: Chwalibożyc, Jankowic Małych oraz Ścinawy i Ścinawy Polskiej

piątek, 06.04.2018 - 08:08

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) bip.gminaolawa.pl zostały opublikowane obwieszczenia wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi: Chwalibożyce, Jankowice Małe oraz Ścinawa i Ścinawa Polska. Wyłożenie projektów nastąpi od 12 kwietnia br.

Od 12 kwietnia do 14 maja  br. będzie można zapoznać się z dokumentacją planistyczną, która zostanie opublikowana na stronie BIP w zakładce Aktualności/Gospodarka Przestrzenna (pod obwieszczeniami – linki poniżej), oraz w pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Oława.

Dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zaplanowano na 18 kwietnia, do 28 maja można wnosić  uwagi do wójta. Uwagi należy złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gp@gminaolawa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Szczegóły w obwieszczeniach na stronie BIP, dokumentacja planistyczna zostanie opublikowana od 12 kwietnia na poniższych stronach: