• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Podziękowania dla wieloletniej sołtys Ścinawy

piątek, 30.09.2022 - 13:15

-„W imieniu władz Gminy Oława pragnę złożyć serdecznie podziękowanie za 18-letnią, pełną zaangażowania służbę na rzecz lokalnej społeczności - Ścinawy.” – widnieje na okolicznościowym grawerze, który podczas dzisiejszej sesji wręczył Jolancie Cebulak wójt gminy Oława Artur Piotrowski.

Wójt w asyście sekretarz gminy Marii Bożeny Polakowskiej podziękował byłej sołtys za godną reprezentację potrzeb mieszkańców, za wszystkie podjęte inicjatywy i prace na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny, a także za dobrą współpracę z Urzędem Gminy Oława, wójtem i pracownikami. Do życzeń przyłączył się również w imieniu Rady Gminy Oława, jej przewodniczący – Mariusz Michałowski oraz sołtys Janikowa Zofia Niewodniczańska.

My również składamy Pani Jolancie gorące podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę. Cieszymy się, że nadal będziemy mieli okazję do spotkań np. przy organizacji imprez gminnych, bo przypomnijmy pani Jolanta równolegle do piastowanej funkcji sołtysa, prężnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Ścinawie. Jeszcze raz dziękujemy.

——

Pani Jolanta Cebulak po 18 latach piastowania funkcji sołtysa Ścinawy, złożyła rezygnację w trakcie kadencji. 31 sierpnia w miejscowej świetlicy odbyły się wybory, które wygrał i tym samym został wybrany nowym sołtysem – Piotr Kalisz.