• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

środa, 29.03.2023 - 09:44

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do udziału w  konsultacjach społecznych projektu dokumentu. pn „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z projektem dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko”

Więcej informacji –Kliknij tutaj

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 kliknij tutaj

Prognoza oddziaływania na środowisko – kliknij tutaj

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 28 marca do 18 kwietnia 2023 roku.

W ramach konsultacji odbędą się 4 spotkania konsultacyjne w następujących terminach i miejscach:

– 04.04.2023 Wrocław w godz. 17:00-18.00 w sali Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Hubska 8-16),

– 05.04.2023 Oleśnica w godz. 17:00-18.00 w sali Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja (ul. Mikołaja Reja 10),

– 12.04.2023 Oborniki Śląskie w godz. 17:00-18.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Trzebnicka 1 Budynek B),

– 13.04.2023  Ślęza w godz. 17.00-18.00 w Świetlicy KOSiRu (ul. Główna 23A)

Projekt Strategii ZIT WrOF wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się na stronie  https://zitwrof.pl/?p=14967

Opinie do dokumentu będzie można przekazywać drogą elektroniczną za pomocą właściwego formularza konsultacji znajdującego się na stronie https://zgloszenia.wroclaw.pl/app/form?id=162 do dnia 18.04.2023 r. lub wyrazić je podczas spotkań konsultacyjnych.