• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotowe

czwartek, 13.06.2019 - 11:48

Dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Oławie jest na ukończeniu. Trwają drobne prace wykończeniowe i porządkowe związane z przygotowaniem obiektu do odbioru.

Przypomnijmy, że inwestycja dotyczyła prac ogólnobudowlanych wewnątrz budynku. Wykonano mi.n. prace rozbiórkowe i demontażowe, wymurowano ścianki działowe oraz ścianki docieplające budynek. Położono tynki wewnętrzne i posadzki, dokonano renowacji zabytkowych sklepień. Zadanie obejmowało również wyposażenie Centrum, umeblowanie oraz montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych.

Budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego to wspólny projekt gminy Oława, która jest Liderem Projektu, oraz gmin, tzw. Partnerów Projektu: miasta Oława, Jelcza-Laskowice, Domaniowa, a także Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie.

Na realizację projektu, gminie Oława jako Liderowi Projektu, w ramach umowy dofinansowania przyznano środki w formie dotacji w wysokości około 4,57 mln zł w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.