• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

27 maja br., w upalną niedzielę w Gaci odbył się Gminny Dzień Dziecka i Rodziny. Gmina Oława przygotowała wiele atrakcji: przedstawienie teatralne Teatru EkoStudio z Opola „Drużyna Zet”, pokaz magii Marcina Gogołowicza, przejażdżki kucykiem, animacje, no i oczywiście cieszące się wielką sympatią najmłodszych; dmuchańce i eurobungee. Wszystkie atrakcje dla najmłodszych były bezpłatne.

Dla nieco starszych uczestników imprezy na scenie wystąpiły gwiazdy disco. Na początek uczestników imprezy rozgrzał, goszczący już po raz drugi w naszej gminie – Andre z zespołem. Sympatyczny wykonawca hitu: „Ale, ale Aleksandra”, ponownie skradł serca naszej publiczności. Chętnie pozował do zdjęć i rozdawał płyty.

Po godzinnym koncercie Andre, publiczność w świetnych humorach przyjęła następnego wykonawcę Francesca Napoli. Gwiazdę tzw. italo disco lat 80, znaną z przebojów takich jak: „Balla Balla”, „Borneo”, „Piano piano”, „Marina”. Artysta szybko nawiązał kontakt z publicznością, która odwzajemniła się wspólnym śpiewem i zabawą.

 


Referat kultury, sportu i rekreacji działający przy Urzędzie Gminy Oława pragnie serdecznie podziękować za pomoc organizacyjną: Radzie Sołeckiej Gać i Kole Gospodyń Wiejskich Gaćaneczki, Kamili Feliszek, Sławomirowi Wróż, Pawłowi Kownackiemu, Marcinowi Krawcowi, Filipowi Zygmunt, Radosławowi Styczyńskiemu, Grzegorzowi Bubale, Wojciechowi Gogola, OSP Bolechów, OSP Osiek, Straży Gminnej.

Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie finansowe imprezy: Zakładowi Gospodarki Odpadami z Gać, Przedsiębiorstwu Rolno-Przemysłowemu ROLPISZ z Gać oraz firmie GAZ-SYSTEM.


 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. był sponsorem gminnego Dnia Dziecka w miejscowości Gać (gmina Oława).

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji, kultury i sztuki, sportu czy ekologii.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region odnosił korzyści z wdrażanych projektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Rozbudowując system transportu gazu ziemnego GAZ-SYSTEM łączy oczekiwania klientów z rozwojem firmy i rynku gazu w Polsce. Długoterminowym celem działalności spółki jest zbudowanie pozycji jednego z najlepiej funkcjonujących dostawców usług przesyłowych w Europie.

Osoby bliżej zainteresowane realizacjami inwestycji firmy GAZ-SYSTEM zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.gaz-system.pl.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…