• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

18 września odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 8

poniedziałek, 11.07.2022 - 14:40

W skutek wygaśnięcia mandatu radnego Artura Piotrowskiego z powodu wyboru na wójta gminy Oława nastąpiła konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława. Wybory zostaną przeprowadzone w okręgu wyborczym nr 8, obejmującym miejscowości: Jaczkowice, Gaj Oławski, Marszowice.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski Zarządzeniem nr 194 ustalił termin przeprowadzanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława na 18 września br., podał także kalendarz wyborczy. Zarządzenie zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Treść Zarządzenia – kliknij tutaj

Informacje dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława będą na bieżąco publikowane w BIP w zakładce: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Oława 2022 – kliknij tutaj