• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Wieści Gminy Oława

 

Wkrótce na stronie zostanie uruchomiony dział e-publikacji do przeglądania biuletynu informacyjnego Wieści Gminy Oława,  tymczasem zapraszamy do bieżącego numeru Wieści zamieszczonego poniżej. Życzymy przyjemnej lektury.

Podstawowe informacje o Wieściach Gminy Oława:

Wieści Gminy Oława to bezpłatna gazetka samorządowa gminy Oława, wydawana od listopada 2004 roku. Nie zamieszczamy w niej treści o charakterze komercyjnym, ale informacje z życia gminy i jej mieszkańców, urzędowe ogłoszenia i obwieszczenia. Termin druku jest ruchomy, średnio gazetka ukazuje się raz na 2-3 lub 4 miesiące.

Wydawca – Gmina Oława, pl. M.J.Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
Redakcja – siedziba Urzędu Gminy Oława
tel.(71) 313 30 44 wew. 203, promocja@gminaolawa.pl
Zespół redakcyjny – zastępca wójta Teresa Jurijków-Górska, Joanna Szulżyk, Katarzyna Skorupa
Skład: Joanna Szulżyk
Nakład – 1.500 egz. (podstawowy)
Dopuszcza się zwiększenie nakładu
Objętość – 16 stron (podstawowa)
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie objętości

Egzemplarze Wieści Gminy Oława zostają przekazana sołtysom poszczególnych sołectw (ilość egzemplarzy w zależności od wielkości danego sołectwa). Sołtysi rozprowadzają Wieści po swojej miejscowości poprzez np. pozostawienie w sklepie lub innym miejscu publicznym.

Dodatkowo Wieści zostają wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Oława na stolikach znajdujących się na każdym piętrze budynku, a także rozprowadzane podczas gminnych imprez kulturalnych. Wieści Gminy Oława zostają także przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej.