• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Uwaga – zmiana konta Gminy Oława

wtorek, 06.03.2018 - 11:22

Gmina Oława informuje, że z dniem 9 marca 2018 r. bankiem prowadzącym obsługę budżetu Gminy Oława jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Ze względu na brak okresu przejściowego, bardzo prosimy, by od 9 marca br. dokonywać płatności na podane poniżej numery kont.

Niniejsze numery kont zostały opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.gminaolawa.pl.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Rachunek bieżący – 82 1020 5226 0000 6902 0596 2982
Rachunek depozytowy – 79 1020 5226 0000 6802 0596 2891