Znamy terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli

28 lutego br. placówki oświatowe gminy Oława udostępnią na swoich stronach internetowych ogłoszenie o naborze. Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznych szkół i przedszkoli będzie można składać od 1 do 14 marca br.

15 marca szkoły i przedszkola podadzą do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a 25 opublikują nazwiska dzieci przyjętych i nie przyjętych do danej placówki. Od 25 marca, w terminie do 7 dni rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, następnie w ciągu kolejnych 7 dni od daty otrzymania powyższego uzasadnienie można wnieść odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego został określony Zarządzeniem Wójta Gminy Oława nr 21/2019 z 17 stycznia br. Z treścią Zarządzenia można zapoznać się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.gminaolawa.pl w zakładce Aktualności. Tam też do pobrania wnioski. –  kliknij tutaj