• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Znamy terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli

czwartek, 27.01.2022 - 10:56

Do 28 lutego br. do godziny 13.00 placówki oświatowe gminy Oława udostępnią na swoich stronach internetowych ogłoszenie o naborze. Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznych szkół i przedszkoli będzie można składać od 1 do 11 marca br. w sekretariacie danej placówki.

17 marca szkoły i przedszkola podadzą do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a 24 opublikują nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki. Od 24 marca, w terminie do 7 dni rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, następnie w ciągu kolejnych 7 dni od daty otrzymania powyższego uzasadnienie można wnieść odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego został określony Zarządzeniem nr 11/2022 Wójta Gminy Oława  z 20 stycznia br. Z treścią Zarządzenia można zapoznać się  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.gminaolawa.pl w zakładce Aktualności/Różne. Tam też można pobrać formularze wniosków.

Treść Zarządzenia nr 11/2022 została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – kliknij tutaj