• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Zgłoś usterkę przez internet

wtorek, 11.09.2018 - 08:37

W ramach realizacji projektu Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława powstał panel e-usterka służący do zgłaszania usterek infrastruktury zlokalizowanej na terenie gminy Oława.

Usterki mogą być dodawane do systemu na dwa sposoby:

– poprzez portal obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności rejestrowania się na portalu

– poprzez aplikację mobilną e-Gmina Oława na urządzaniach z systemem operacyjnym android po uprzednim zarejestrowaniu się na portalu.

Zgłaszane usterki obsługiwane będą w systemie w godzinach pracy urzędu. Oznacza to, że usterki zgłoszone poza godzinami pracy urzędu będą obsłużone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia.

Dopuszcza się zamieszczanie wyłącznie zdjęć dotyczących zgłaszanej usterki. Zabrania się umieszczania zdjęć niezgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgłoszenia zawierające zdjęcia nie spełniające tych wymagań będą usuwane z systemu.

Więcej informacji w instrukcji użytkownika: https://euslugi.gminaolawa.pl/euslugi-web/assets/instrukcje/eUsterka_Przypadki_uzycia.pdf

Na realizacje projektu: Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława, otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, czyli 1,18 mln zł. Wartość całego zadania wynosi około 1,4 mln zł. W ramach projektu powstały:

 

Platforma eUsług mieszkańca Gminy Oława:

euslugi.gminaolawa.pl

 

Elektroniczny System Konsultacji Społecznych:

www.konsultacje.gminaolawa.pl

 

Elektroniczny Budżet Obywatelski

budzet.gminaolawa.pl/obywatelski/desktop