Zaproszenie do uczestnictwa w programach: opieka wytchnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie prowadzi rekrutację uczestników do programów: opieka wytchnieniowa - edycja 2021. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Usługi realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 . Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do programu
2. Orzeczenie o niepełnosprawności
3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Druki dokumentów dostępne są w GOPS w Oławie , ul. Św. Rocha 3

Lokalny Program Opieki Wytchnieniowej na lata  2021-2023 został wprowadzony na terenie gminy Oława Uchwałą Rady Gminy Oława nr XLIV/257/2021 z 28 maja 2021. Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl, w zakładce Prawo/Programy, regulaminy, strategie, plany  – kliknij tutaj

Informacja w wersji pdf – kliknij tutaj