• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Zapraszamy na spotkanie

piątek, 09.11.2018 - 15:11

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oława, Szanowni Współautorzy gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oława, mija pół roku odkąd zakończyliśmy prace nad tym ważnym dokumentem, mówiącym o tym, w jaki sposób chcemy wzmacniać społeczność lokalną oraz rozwiązywać Jej główne problemy. Czas na pierwsze podsumowanie. Spotkajmy się i powiedzmy sobie, co nam się udało zrobić w obszarze społecznym, a co wymaga szczególnej troski i naszego zaangażowania.

Zapraszamy serdecznie 14 listopada 2018 roku w godz.13. –15 do Sali Sesyjnej Rady Gminy w Urzędzie Gminy Oława przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28.

Liczymy na Państwa obecność! Pozwoli nam ona zdobyć możliwie pełną wiedzę o wdrażaniu zapisów dokumentu. Prosimy o przypomnienie sobie wypracowanych wspólnie czterech kierunków działania, przyporządkowanych im zadań oraz zastanowienie się czy są one realizowane i na jakim etapie ich realizacji jesteśmy. Czy przygotowany wspólnie plan dalej zachowuje aktualność?

Helena Masło

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22404.html