• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny

poniedziałek, 12.03.2018 - 13:31

W dniach od 23 do 25 marca odbędzie się kolejna, już piąta, edycja Jarmarku Wielkanocnego pod hasłem – Jeden jarmark, trzy samorządy. Organizatorami wydarzenia są: gmina Oława, miasto Oława oraz gmina Domaniów. Trzy samorządy, trzy dni Jarmarku. Zachęcamy wystawców do udziału w wydarzeniu.

Regulamin Jarmarku – kliknij tutaj

Karta zgłoszenia – kliknij tutaj

Zachęcamy wszystkie Panie z kół gospodyń wiejskich, a także rady sołeckie, kluby seniora, stowarzyszenia, szkoły oraz mieszkańców do czynnego udziału w naszym Jarmarku.

Tradycyjnie podczas Jarmarku zostaną przeprowadzone konkursy, w tym roku: na mazurka wielkanocnego, domową nalewkę wiosenną oraz najładniejszą palmę wielkanocną. Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! Do wygrania nagrody pieniężne.

https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_konkursy3_mn.jpg

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w drugim i trzecim dniu Jarmarku. W sobotę, 24 marca komisja konkursowa będzie wybierać najsmaczniejszego mazurka wielkanocnego i najlepszą domową nalewkę wiosenną. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy do godziny 13.00 dostarczyć konkursowy produkt do namiotu organizatora, który  znajdować się będzie na oławskim Rynku. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników o godzinie 15.00.

W trzeci dzień Jarmarku, tj. w niedzielę, tj. 25 marca wybierać będziemy najładniejszą palmę wielkanocną. Do godziny 13.00 należy dostarczyć konkursową palmę do namiotu organizatora. Ogłoszenie wyników zaplanowano na godzinę 14.00.

Poniżej do pobrania regulaminy konkursów i karty zgłoszeniowe. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oława, pod numerem telefonu: 71-38-12-203

Regulamin Konkursu na Mazurek Wielkanocny – kliknij tutaj
Formularz zgłoszeniowy – Konkurs na Mazurek Wielkanocny: formularz w wersji doc, formularz w wersji pdf

Regulamin konkursu na Domową Nalewkę Wiosenną – kliknij tutaj
Formularz zgłoszeniowy – Konkurs na Domową Nalewkę Wiosenną: formularz w wersji doc, formularz w wersji pdf

Regulamin konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną – kliknij tutaj
Formularz zgłoszeniowy – konkurs na palmę wielkanocną: formularz w wersji doc, formularz  w wersji pdf

 

 

Zapraszamy dzieci do lat 13 do udziału w grze miejskiej – Wielkanocne Zagadki. Gra miejska zostanie rozstrzygnięta w drugim dniu Jarmarku, tj. w sobotę 24 marca.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w grze? – w sobotę 24 marca, o godzinie 10.00 pojawić się w namiocie organizatora zlokalizowanym w rynku wraz z opiekunem i pobrać mapę. W grze bierze udział pierwszych 50 dzieci.

Na czym polega gra? Należy znaleźć w terenie wyznaczone na mapce miejsca, gdzie będą stali wolontariusze. Wolontariusze będą zadawać zagadki o tematyce świątecznej. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma jeden atrybut. Trzeba odnaleźć w terenie pięciu wolontariuszy, odpowiedzieć na pytania i zebrać wszystkie pięć atrybutów wielkanocnych. Z tymi atrybutami należy pojawić się w namiocie organizatora i odebrać nagrody. Zapraszamy do zabawy!

Więcej informacji w Regulaminie gry – Kliknij tutaj

Serdecznie Zapraszamy!

 

 

https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/02/Logo_Jarmark_mn.jpg
Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…