• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Wykonawca na ul. Słonecznej w Marcinkowicach

poniedziałek, 09.04.2018 - 12:27

Obecnie firma „BUDMAR” z Łukowic Brzeskich – wykonawca budowy ulicy Słonecznej w Marcinkowicach prowadzi prace zawiązane z korytowaniem drogi, jutro planuje układanie krawężników. Po zakończeniu inwestycji powstanie 582 mb drogi z kostki betonowej, o szerokości 6 m.

W ramach powyższej inwestycji wykonawca uzupełnił brakujące kanały boczne kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej do nieruchomości, które zostały wydzielone przy ulicy Słonecznej już po powstaniu projektu. Wykonano także kanalizację deszczową służącą do odwodnienia powierzchni drogi.

Przypomnijmy, że wykonawca w br. w ramach tej samej umowy zakończył budowę ulicy Jagiellońskiej (bocznej) w Marcinkowicach, a po zakończeniu budowanej obecnie ulicy Słonecznej rozpocznie prace na ulicy Ogrodowej. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na grudzień br.

To nie koniec inwestycji drogowych w Marcinkowicach, w miniony czwartek gmina Oława ogłosiła przetarg nieograniczony na wybudowanie i utrzymanie kolejnych ulic: Cichej, Wiśniowej i Sportowej w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.