• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

W Jankowicach i Bystrzycy trwa budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej

środa, 09.06.2021 - 09:01

Realizowane zadania obejmują budowę wiat rekreacyjnych w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, częściowo otwartych, ze ścianami osłonowymi. W ramach zadania przewidziano również budowę scen, sieci elektrycznej i oświetlenia oraz w przypadku Jankowic dodatkowo toru do gry boole.

 

W Jankowicach wyłoniona w postępowaniu przetargowym– firma 2B Desing z Oławy wyłożyła już kostką betonową teren pod wiatę oraz zakończyła prace murowane sceny. Obecnie wykonawca czeka na dostawę konstrukcji stalowej, która ma być zamontowana nad sceną oraz konstrukcji drewnianej na wiatę.

Jankowicka wiata, będzie miała kształt wieloboku o średnicy 12 m i wysokości ponad 8 m. W ramach zadania powstanie również zadaszona scena oraz tor do gry w boule o wymiarach 4 x 15 m. Teren zostanie oświetlony, wykonane zostaną ciągi piesze z kostki betonowej oraz dwa miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Ten sam wykonawca, również wyłoniony w postępowaniu przetargowym, realizuje równolegle inwestycję w Bystrzycy. Obecnie wylał fundamenty pod słupy wiaty i muruje ścianki sceny. Wiata będzie miała kształt prostokąta o wymiarach 12,36 x 6,36 m i wysokości 5,6 m. Zadaszanie będzie wykonane w konstrukcji drewnianej, dwuspadowej, symetrycznej, pokryte dachówką ceramiczną. Budowana scena będzie miała również kształt prostokąta o wymiarach 5 x 9,5 m. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu.

Na obie inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Leader, w ramach wdrażania LGD „Stowarzyszenie Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”. Obiekty mają służyć prowadzeniu działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.

Fot. A. Maśluszczak UG Oława