• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

UWAGA! Zmiana stawki na podatek rolny na 2022 rok!

piątek, 21.01.2022 - 10:05

W wyniku przyjętej przez Radę Gminy Oława w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok podatek rolny wynosi:

– od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego
– od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego wynosi 250,00 zł od 1 ha fizycznego

Uchwała nr LII/320/2021 Rady Gminy Oława z 30.12.2021r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.