• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Uwaga! Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa

poniedziałek, 24.05.2021 - 10:32

Od 1 kwietnia br. do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski przeprowadzane jest najważniejsze, obowiązkowe badanie statystyczne Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. NSP 2021 to czas, kiedy państwo, zadając wszystkim obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować : „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, NSP jest jedynym źródłem danych. Udział w NSP 2021 jest obowiązkowy.

Aplikacja spisowa – kliknij tutaj

Wejdź na spis.gov.pl lub zadzwoń pod nr 22 279 99 99.

Zapraszamy osoby starsze, nie posiadające dostępu do internetu do samospisu w Urzędzie Gminy Oława, przygotowane są dwa stanowiska samospisu (Główny budynek Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 oraz budynek Świętego Rocha 3).

Telefony kontaktowe do Urzędu:
Małgorzata Dąbrowska (71) 38-12-213 (Główny budynek Urzędu, pl. marsz. J.Piłsudskiego)
Karolina Makowska (71) 38-12-223 (Św. Rocha 3)
Ryszard Dziwak 605514524 (Św. Rocha 3)

——–

Od 4 maja rachmistrze spisowi zaczęli swoją pracę.

GUS informuje – aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza” jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Do GUS wpływa coraz więcej pytań o możliwość weryfikacji rachmistrzów spisowych. GUS odpowiada – W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie podawania do publicznej wiadomości danych rachmistrzów spisowych GUS informuje, że brak jest podstaw prawnych do umieszczenia danych osobowych rachmistrzów na stronach internetowych gmin, czy też upubliczniania ich w inny sposób. Podjęcie takich działań może być uznane za nadmiarowe przetwarzanie danych osobowych.

Jednak można samodzielnie sprawdzić dane rachmistrza poprzez aplikację “Sprawdź tożsamość rachmistrza”:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Strona informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Liczymy się dla Polski. Spełnij swój obowiązek i spisz się już dziś!

——–

Pismo GUS dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – kliknij tutaj

Więcej informacji na stronie: https://spis.gov.pl/

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – https://loteria.spis.gov.pl/

Nie bój się spisu, bądź na “TAK” – kliknij tutaj

——–

Jak stanowi art. 15 ust.1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy.

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z metody samospisu zostaną spisane przez wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego

Osoba nie może odmówić spisu, jeżeli dzwoni do niego rachmistrz.

Art. 17a. 1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art. 15 ust.1 nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą wywiadu telefonicznego.

2. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu telefonicznego.

SPIS POWSZECHNY 2021 – KARY

W sprawach nieuregulowanych ustawą o narodowym spisie powszechnym, stosowane są przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej:

Art. 56.1.: „Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

                              Grzywnę do 5 tys.zł nakłada sąd.

SPISU DOKONUJE OSOBA FIZYCZNA – wg stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Osoby mogą  spisać się za pomocą strony internetowej GUS https://spis.gov.pl, oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99, w Urzędzie Gminy Oława na przygotowanym do samospisu stanowisku komputerowym, poprzez wywiad z rachmistrzem spisowym – telefonicznie lub bezpośrednio.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Urzędem Gminy Oława tel. 71 381 22 13.

Informacja w wersji pdf – kliknij tutaj