• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z Unicef.

środa, 24.11.2021 - 15:46

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku ONZ przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci ale i wspierają w prawidłowym rozwoju.

Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie, aby te prawa były przestrzegane ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka i edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu dzieci i dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyła się również nasza szkoła, która zorganizowała szereg działań. Na znak solidarności z dziećmi z całego świata nasi uczniowie ubrali się na niebiesko. Samorząd Uczniowski udekorował cały korytarz niebiesko białymi flagami i balonami oraz wykonał gazetkę informacyjną. Uczniowie każdej z klas oglądali prezentację multimedialną nt. praw dziecka, uczyli się piosenki  traktującej o tych prawach, prowadzili dyskusję nt. możliwości niesienia pomocy dzieciom, które jej potrzebują, wykonywali prace plastyczne prezentujące najważniejsze prawa dziecka, a na koniec wzięli udział w quizie podsumowującym zdobyte wiadomości.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy naszych uczniów i uwrażliwiły ich na problem łamania praw ich rówieśników na całym świecie.

B.Kołodziej, A.Biadalska
fot. archiwum szkoły