Trwa rozbudowa remizy OSP Owczary

W ramach inwestycji, oprócz gruntownej przebudowy, przewidziano także zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Rozbudowywany obiekt składa się z dwóch części, które są połączone drzwiami wewnętrznymi, tj. z garażu dla wozów strażackich oraz z części higieniczno-sanitarnej z biurem, salą szkoleniową, pomieszczeniami: pomocniczymi i zapasowymi. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren wokół remizy, zostanie wykonany z kostki betonowej plac dojazdowy, parkingi oraz będzie nasadzona zieleń.

Planowany termin wykonania inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to koniec bieżącego roku.