• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawie

wtorek, 10.04.2018 - 14:58

Zadanie obejmuje budowę chodników z kostki betonowej oraz wjazdy na posesje mieszkańców.