• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Trwa budowa dróg w Stanowicach

poniedziałek, 24.10.2022 - 11:12

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Brzegu ułożył nawierzchnię asfaltową, tzw. nakładkę na ulicach: Sosnowej i Kasztanowej w Stanowicach. Obecnie wykonuje zjazdy na posesje.

Równolegle prowadzone są roboty budowlane w obrębie ulicy Modrzewiowej, gdzie powstaje droga z kostki betonowej wraz z oświetleniem. W ramach zadania zaprojektowano również zjazdy na posesje, jednostronny chodnik oraz wyniesione przejścia dla pieszych spełniające również rolę progów zwalniających.

Przypomnijmy, że przebudowa dróg w Stanowicach: Sosnowej, Kasztanowej i Modrzewiowej, jest częścią większego zadania inwestycyjnego, na który gmina Oława otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład – z Programu Inwestycji Strategicznych na około 6 mln zł. Zadanie zostało podzielone na dwie części, pierwsza obejmuje, oprócz powyższych stanowickich dróg, także drogi w Marcinkowicach: Sportową i Orlą. Druga część zadania inwestycyjnego realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj i dotyczy przebudowy ul. Bocznej w Janikowie oraz ulic: Słowackiego, Sobieskiego i Sosnowej w Bystrzycy wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.