• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Telefony alarmowe

 

TELEFON ALARMOWY – 603 607 808:

w dniach poniedziałek-piątek, w godzinach 7.00 – 15.00
w sobotę, niedzielę, w godzinach 10.00 – 18.00

Pod nr 603 607 808 Urząd Gminy Oława uruchomił telefon alarmowy do zgłaszania awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych, których właścicielem i użytkownikiem jest gmina Oława.

Pod nr 603 607 808 należy zgłaszać awarie:

 • wodociągowe w miejscowościach:
  Jankowice, Zakrzów, Siedlce,Marcinkowice, Stanowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów, Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzikowice, Niwnik, Bolechów, Jakubowice, Drzemlikowice, Siecieborowice, Niemil, Owczary, Jankowice Małe, Chwalibożyce, Osiek, Psary, Maszków, Gać, Ścinawa, Ścinawa Polska, Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok.
 • kanalizacyjne w miejscowościach:
  Stanowice, Marcinkowice, Niemil, Oleśnica Mała, Owczary, Jankowice Małe, Chwalibożyce, Osiek, Psary, Maszków, Gać.

Jeżeli obsługa urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy do innych podmiotów, proszę awarie zgłaszać:

 • wodociągowe w miejscowości:
  Oleśnica Mała – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, tel. 71 301-50-50
  Marszowice – ZWiK Domaniów, tel. 71 301-77-07
 • kanalizacyjne w miejscowościach:
  Bystrzyca, Janików, Stary Górnik, Stary Otok – PWiK Brzeg tel. 77 416-22 44