• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Spotkania seniorów w Osieku

środa, 01.08.2018 - 15:56

Pracownicy GOPS zapraszają do udziału w projekcie „Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Oława we wsi Osiek. Biorą w nim udział osoby w wieku senioralnym. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań ankietowych w gronie seniorów wsi Osiek, podjęto działania w formie aktywizacji tej grupy. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdą środę od godz. 16:30 w sali przy Parafii św. Marii Magdaleny w Osieku.

Na spotkania z seniorami będą zapraszani: specjaliści z różnych dziedzin m.in. psycholog, mediator, ratownik medyczny, wizażysta, dzielnicowy, artysta plastyk, instruktor gry w bule i nordic walking itp. Gorąco zapraszamy seniorów do udziału w naszym projekcie.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie realizują projekt socjalny ”Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora” w ramach uczestnictwa w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku – praca socjalna z osobami starszymi.

Weronika Hanuszewicz
Mariola Kuriata