• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ruszyły prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 94 w miejscowości Godzikowice

poniedziałek, 18.09.2023 - 08:36

W ramach inwestycji powstanie 400 metrów ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wyremontowane zostaną także istniejące zjazdy. Budowa ścieżki zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz połączy istniejące na tym terenie chodniki. Aktualnie prowadzone są roboty pomiarowe i prace ziemne, wykonanie nawierzchni planowane jest wiosną 2024 roku.

fot. archiwum wykonawcy