• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Radni ustalili składy komisji

piątek, 24.05.2024 - 12:02

Dzisiaj na II sesji Rady Gminy Oława kadencji 2024-2029 radni powołali stałe komisje rady i ustalili ich skład. Gminny rajcy podjęli również uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, została nią Joanna Zdrzałka.

Poniżej przedstawiamy składy osobowe poszczególnych komisji oraz przewodniczących ustalonych na wcześniejszym spotkaniu komisji.

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Joanna Zdrzałka

Członkowie: Biela Bożena, Michałowski Mariusz, Sokołowski Marek, Turański Jakub

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodnicząca – Bożena Biela, wice – Anna Leżańska – Karkoszka.

Członkowie: Cholewicki Daniel, Kotwica Paweł

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

Przewodniczący – Paweł Kotwica

Członkowie: Jałoszyńska Marzena, Leżańska – Karkoszka Anna, Olender Mariusz, Załęska Monika, Ziobrowski Marcin

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

Przewodniczący – Daniel Cholewicki, wice – Marta Turowska.

Członkowie: Olender Mariusz, Ziobrowski Marcin

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

Przewodniczący – Jakub Turański, wice – Marek Sokołowski.

Członkowie: Jałoszyńska Marzena, Michałowski Mariusz, Solnica Tomasz, Zdrzałka Joanna

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:

Przewodniczący – Jacek Łągiewczyk, wice – Tomasz Solnica

Członkowie: Turowska Marta, Załęska Monika