• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Radni uchwalili plany zagospodarowania przestrzennego

poniedziałek, 10.09.2018 - 13:23

28 sierpnia br. radni na LV posiedzeniu sesji, uchwalili dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Ścinawy i Ścinawy Polskiej oraz Gaci, Psar i Maszkowa. Po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego plany wejdą w życie.

Z treścią dokumentów można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl w zakładce Prawo/Uchwał: http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22560.html