• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Program 500+

Od 1 lipca wnioski  można składać drogą elektroniczną. Od sierpnia – w tradycyjny sposób, czyli drogą papierową. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu, gwarantuje ciągłość otrzymywania świadczenia.


Inspektorzy Urzędu Gminy Oława  ds. świadczeń wychowawczych:

  • Karolina Giersz-Fuks
  • Małgorzata Wilk
    ul. Nowodojazdowej 9, pok. nr 4
    tel. 71 38-12-259

Wzory wniosków dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie bądź przez internet. W ostatnim przypadku, do wyboru są 4 kanały: Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, właściwe dla indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym także oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.