• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Program 500+

Od 2021r. zmienia się okres rozliczeniowy programu “Rodzina 500+”. W związku z tym, osoby ubiegające się o świadczenie muszą ponownie złożyć wymagane dokumenty. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane:

• od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną,

• od dnia 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną, papierową.

Rodzice oraz opiekunowie prawni mogą złożyć pismo elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz ministerialnej strony empatia.mpips.gov.pl. Natomiast tradycyjne papierowe wnioski można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie gminy, zajmującym się wypłatą świadczeń dla danego miejsca zamieszkania.

Dla osób, które złożą dokumenty, prawo do otrzymywania świadczeń 500 zł na dziecko będzie obowiązywać od 1 czerwca 2021 r. do 1 maja 2022 r.

Ulotka informacyjna kliknij tutaj
Informator – kliknij tutaj
Informator 2 – kliknij tutaj


Inspektorzy Urzędu Gminy Oława  ds. świadczeń wychowawczych:

  • Karolina Giersz-Fuks
  • Małgorzata Wilk
    ul. Nowodojazdowej 9, pok. nr 4
    tel. 71 38-12-259

Wzory wniosków dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie bądź przez internet. W ostatnim przypadku, do wyboru są 4 kanały: Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, właściwe dla indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym także oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.