• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Prace budowlane i remontowe remizy OSP Sobocisko zakończone

piątek, 02.07.2021 - 12:23

Obecnie trwa procedura zmierzająca do odbioru budowlanego inwestycji przez odpowiednie służby.

Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku remizy, wraz ze zmianą sposobu użytkowania przyległego budynku byłej kuźni na salę spotkań i konferencyjną. Siedziba sobociskich druhów została odnowiona, wykonano nowe instalacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową konstrukcję dachową, położono dachówkę. Gruntownie wyremontowano wnętrze budynku, nowe tynki, nowe podłogi, nowe sanitariaty.

Przypomnijmy, że zadanie realizowane jest przy wsparciu środków finansowych w wysokości ponad 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji to około 1,7 mln zł.