Ponad milion dotacji dla gminy Oława z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Oława po raz kolejny znalazła się na liście gmin, które otrzymały wsparcie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Tym razem przydzieloną pulę – 1.150.000 zł – stanowią środki dla gmin, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, tzw. PGR-y.

Otrzymana dotacja dotyczy budowy nawierzchni asfaltowej ulic: Polnej i Słowiańskiej w Marcinkowicach oraz przebudowy drogi na działce nr 99/1 w Zabardowicach na nawierzchnię z kostki betonowej. Inwestycja przewidziana do realizacji w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że gmina Oława z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała już dofinansowanie na: