• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ponad 25 tysięcy na usuwanie azbestu

środa, 12.09.2018 - 14:12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał gminie Oława dotację w wysokości ponad 25 tys. zł na „Realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Oława”. Kwota ta stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania, którego łączny koszt wynosi prawie 30 tys. zł.

Podstawą do uzyskania dofinansowania zadania było złożenie przez gminę Oława stosownego wniosku o dofinansowanie, który został rozpatrzony przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu i Uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 197/2018 z dnia 15.03.2018r. zostało przyznane gminie Oława dofinansowanie w formie dotacji. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Podjęcie przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu niniejszej uchwały umożliwiło gminie rozpoczęcie procedury związanej zarówno z wyłonieniem wykonawcy jak i realizacją w roku 2018 przedmiotowego zadania.

Bieżący rok jest kolejnym rokiem, w którym gmina Oława pozyskuje środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych na swoim terenie.  W ramach zadania w roku 2018 oczyszczono z wyrobów azbestowych 24 obiekty na 22 nieruchomościach położonych na terenie gminy Oława. W trakcie realizacji zadania właściciele 5 posesji zrezygnowali z usunięcia w tym okresie azbestu przesuwając jego termin na następne lata. Łącznie w ramach zadania usunięto z terenu gminy Oława łącznie 61,720Mg wyrobów azbestowych głównie w postaci płyt falistych stanowiących pokrycia dachowe wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych.

Zdzisław Węgrzyn
fot. „EKO-MIX” Konstanty Spurek, Wrocław