• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Siedlcach

 

Operacja  mająca na celu poprawę poziomu życia mieszkańców w oparciu o zachowanie walorów obszaru, rozwój przedsiębiorczości i integrację społeczności na obszarze „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”.

Tytuł operacji:

,,Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa zewnętrzna w Siedlcach”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

W Siedlcach powstanie plac zabaw dla dzieci oraz siłownia z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W ten sposób mieszkańcy zyskają nowe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.