Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków. Termin upływa 30 czerwca.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Więcej informacji na stronie BIP  – kliknij tutaj

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw kliknij tutaj 

Informator – kliknij tutaj