• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Pamiątkowy medal dla wójta

piątek, 22.09.2023 - 12:18

Wczoraj w Godzikowicach odbyła się uroczystość z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania w dowód uznania za działalność na rzecz integracji środowiska emerytów, rencistów byłych funkcjonariuszy wręczono pamiątkowe medale dla członków Koła SEiRP w Oławie oraz zaproszonych gości.

To zaszczytne wyróżnienie zostało wręczone m.in. wójtowi gminy Oława Arturowi Piotrowskiemu, burmistrzowi miasta Oława Tomaszowi Frischmannowi oraz komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Oławie Arturowi Dobrowolskiemu. Medal został przyznany także nieobecnemu na uroczystości staroście oławskiemu Mirosławowi Kuleszy. Honorowej dekoracji dokonał Henryk Grodkiewicz z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP.