• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Nowy sołtys Zabardowic

środa, 15.05.2019 - 11:43

Wczoraj mieszkańcy Zabardowic wybrali nowego sołtysa - Martę Turowską. Na spotkaniu wiejskim ustalono również skład nowej Rady Sołeckiej, której przewodniczy Marzena Czaniecka. Gratulujemy!

Przypomnijmy, że w wyniku rezygnacji dotychczasowego sołtysa Pawła Szylera, Rada Gminy Oława zarządziła przeprowadzenie wyborów na dzień 14 maja.

Nowo wybranej Pani sołtys i nowej Radzie Sołeckiej Zabardowic gratulujemy zaufania, którym obdarzyli Państwa mieszkańcy. Życzymy owocnej pracy na rzecz miejscowości, wielu pomysłów i życzliwości najbliższego otoczenia. Liczymy na dobrą współpracę z Urzędem Gminy Oława.

Dziękujemy również sołtysowi Pawłowi Szylerowi za dotychczasową dobrą współpracę i godne reprezentowanie spraw mieszkańców. Liczymy, że nadal aktywnie będzie Pan uczestniczył w życiu społecznym i kulturalnym zarówno Zabardowic, jak i gminy Oława.