• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Za nami koncert MIG

piątek, 09.03.2018 - 13:22

Wczoraj na boisku sportowym w Stanowicach spotkali się mieszkańcy z terenu Gminy Oława, aby wspólnie świętować Dzień Kobiet. Po godzinie 19, wójt gminy Oława, Jan Kownacki złożył przybyłym Paniom życzenia zdrowia, pomyślności i uśmiechu, po czym zaprosił na scenę zespół MIG.

Artyści błyskawicznie rozgrzali publiczność i porwali do tańca oraz wspólnej zabawy. Zachwycona widownia nagradzała zespół gromkimi brawami i wspólnie z wykonawcami wyśpiewywała ich przeboje. Po koncercie wykonawcy rozdawali autografy oraz fotografowali się z fanami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym i jeszcze raz składamy najlepsze życzenia wszystkim Paniom.

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc organizacyjną:

sołtys Stanowic Sylwii Długosz, Marianowi Długoszowi, Radzie Sołeckiej Stanowice, Grzegorzowi Bubale, Łukaszowi Łuczkowskiemu, Łukaszowi Orzechowskiemu, Dawidowi Tuziakowi, OSP Bystrzyca, OSP Siedlce oraz Straży Gminnej.

Katarzyna Skorupa

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…